Sedan 2021 är jag Expressens USA-korrespondent. Se ett urval av mina reportage här