USA

Från och med 2021 är jag Expressens USA-korrespondent men tar även andra uppdrag. 
Här är ett urval artiklar/tv-inslag.